PLATEBNÍ PODMÍNKY:
Registrační poplatek je nutné uhradit v plné výši před začátkem konference, a to bankovním převodem. Poté Vám bude vystaven daňový doklad.
Pro hromadné platby a vystavení faktury kontaktujte nejprve: registrace@amepra.cz.

Bankovním převodem na účet:
společnosti Amepra, s.r.o. vedený u ČSOB
Číslo účtu: 219332819/0300
Název účtu: AMEPRA
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 0705
Detaily platby: Vaše jméno/FIRMA/ČPD (důležité pro přiřazení platby!)

HROMADNÉ REGISTRACE A PLATBY:
Hromadné registrace a požadavek na hromadnou fakturu posílejte na registrace@amepra.cz.

ZRUŠENÍ ÚČASTI A STORNO PODMÍNKY:
Registrace je závazná. Registrační poplatek bude vrácen s 60% snížením na pokrytí administrativních nákladů a předběžných objednávek, ale pouze v případě, že písemné zrušení účasti bude prokazatelně doručeno nejpozději do 22. 4. 2022. Po tomto datu není možné uplatňovat žádné nároky na vrácení registračního poplatku, resp. účastník je povinen uhradit registrační poplatek v plné výši.