Nový termín konference Český psychoterapeutický den je stanoven 7. 5. 2022.

Webové stránky a registrace budou spuštěny v lednu 2022.